Rreth nesh [to be translated]

Albkos International është themeluar në Prishtinë, Republika e Kosovës, në vitin 2009 për t’u bërë në Kosovë furnitori kryesor i produkteve dhe shërbimeve të sigurisë dhe mbrojtjes nga zjarri.

Duke njohur rëndësinë për të pasur qasje të lehtë dhe komode në shërbime të shumta të sigurisë, ne u specializuam për të ofruar zgjidhje të plotë nën një çati të një game të gjerë produkteve dhe shërbimeve cilësore në lëmin e sigurisë.

Personeli

Albkos International ka të punësuar personel me përvojë të gjatë në projektime, furnizim me produkte dhe shërbime në fushën e sigurisë disa nga të cilët, në këtë sektor kanë punuar vite me radhë.

Teknikët / Specialistët e fushave ndjekin trajnime rigoroze në ambientet tona për të arritur standardet më të larta. Gjatë kësaj periudhe të trajnimit ata punojnë nën mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë të personelit të certifikuar dhe me eksperiencë.

Trajnimi shtesë sigurohet përmes seminareve dhe programeve të certifikimit të organizuara nga partnerët tanë dhe FIA.

Personeli i Albkos International është certifikuar për punë me pajisje për mbrojtje nga zjarri në përputhje me LIGJI Nr. 04/L-012 PËR MBROJTJE NGA ZJARRI.

Politika e cilësisë

Albkos International është e pajisur me certifikatë të Sistemit për Menaxhimin e Cilësisë ISO 9001 dhe certifikatë sipas Rregullores (BE) 304/2008/EC.

Po ashtu produktet tona janë të certifikuara sipas standardeve më të fundit ndërkombëtare dhe nën respektim të rreptë të Sistemit për Menaxhimin e Cilësisë ISO 9001.

Misioni

Politikë e kompanisë është furnizimi i klientëve me produkte dhe shërbime të cilat arrijnë dhe ruajnë standardet më të larta të mundshme të cilësisë. Kjo deklaratë është baza e jonë filozofisë së menaxhimit dhe pasqyron angazhimin e çdo individi brenda organizatës.

Vizioni

Të dallohemi në atë që ne bëjmë dhe të ndërtojmë një ambient të sigurt për komunitetin tonë.

Cilësitë tona dalluese

 • Produkte cilësore me çmime të përballueshme.
 • Trajnimi për përdorimin e të gjitha produkteve.
 • Menaxhim stoku dhe livrim i shpejtë.
 • Shërbim teknik 24/7.

Produktet

 • Aparate për shuarjen e zjarrit të të gjitha llojeve dhe madhësive
 • Sisteme automatike për shuarjen e zjarrit
 • Hidrantë dhe pajisjet përcjellëse
 • Agjentë për shuarjen e zjarrit
 • Tuba për hidrantë dhe shërbimin zjarrfikës
 • Dyer rezistente ndaj zjarrit
 • Komplet programi i pajiseve profesionale për shërbimin e zjarrfikësve

Shërbimet

 • Kontrollimin e rregullt periodik të aparateve për shuarjen e zjarrit, mirëmbajtjen dhe rimbushjen e tyre në përputhje me Ligjin nr. 04/L-012 për Mbrojtje nga Zjarri.
 • Trajnime teorike dhe praktike për përdorimin e aparateve për shuarjen e zjarreve në fazë fillestare.

 • Instalimin, kontrollimin e rregullt periodik të hidrantëve dhe mirëmbajtjen e tyre.

 • Testimin e rezistencës së tokëzimit në instalimet rrufepritëse.

 • Projektimin, instalimin, kontrollimin e rregullt periodik dhe mirëmbajtjen e sistemeve për diktimin (detektimin) dhe lajmërimin e zjarrit.

 • Projektimin, instalimin, testimin, kontrollimin e rregullt periodik dhe mirëmbajtjen e sistemeve automatike për shuarjen e zjarrit.

 • Hartimin e projekteve dhe elaborateve të mbrojtjes nga zjarri dhe zbatimin e masave mbrojtëse.

 • Trajnime për përdorimin e të gjitha pajisjeve nga programi ynë.Compare 0