Top për shuarjen e zjarrit

Mund të përdoret për mbrojtjen e kabineteve elektrike, serverëve, materialeve të ndezshme, bombolave të lëngjeve kimike, lëndët djegëse të ngurta dhe në përgjithësi në zonat të rrezikuara për shuarjen e zjarreve në fazë fillestare, etj.

Përshkrimi

0135205
Produkt i ri
 
Përshkrimi

Aparat në formë topi për shuarjen e zjarrit, 1,3 kg pluhur ABC

Aparati automatik për shuarjen e zjarrit, 1,3 kg pluhur ABC 90%, në formë topi, është një produkt inovativ që përdoret për shuarjen e zjarreve në fazë fillestare. Ky është një produkt peshëlehtë, i lehtë për t'u përdorur edhe nga fëmijët dhe njerëzit në moshë të shtyer (në rast zjarri).

Aparati aktivizohet lehtësisht ose në mënyrë automatike duke e vendosur në një mbajtës special në afërsi të pajisjeve që duhet të mbrohen, kur temperatura arrin 70 °C, ose duke hedhur atë në zjarr. Në këtë mënyrë, përdoruesi nuk ka nevojë t’i afrohet zjarrit.

Ky produkt mund të përdoret për mbrojtjen e kabineteve elektrike, serverëve, materialeve të ndezshme, bombolave të lëngjeve kimike, lëndëve djegëse të ngurta dhe në përgjithësi në zonat të rrezikuara për shuarjen e zjarreve në fazë fillestare, etj.

Gjatë aktivizimit ka një zë që mund të konsiderohet si një alarm zjarri.

30 produkte tjera në të njëjtën kategori

Krahaso 0