Privatësia e juaj

Albkos Safety Sh.p.k. është kompani e regjistruar në Agjencinë e Regjistrimit të Biznesit të Republikës së Kosovës, me numër 70575337.

Ne jemi të përkushtuar që të dhënat tuaja private të jenë të mbrojtura.

Kjo politikë, së bashku me Kushtet dhe Termat tona, përcakton bazën mbi të cilën ndonjë të dhënë personale që ne mbledhim ose që ju na ofroni, do të jetë e përpunuar nga ne.

Ne, në mënyrë strikte i përmbahemi Ligjit për Mbrojtjen e të dhënave personale, nr. 03-L-172 të shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës më 13.05.2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Krahaso 0