Privatësia e juaj

Albkos Internacional është një kompani e regjistruar pranë Agjencisë së Regjistrimit të Biznesit në Republikën e Kosovës, me numër 70575337.

Ne jemi të përkushtuar që të dhënat tuaja private të jenë të mbrojtura.

Kjo politikë, së bashku me Kushtet dhe Termat tona, përcakton bazën mbi të cilën ndonjë të dhënë personale që ne mbledhim nga ju ose që ju na ofroni ne do të jetë e përpunuar nga ne.

Ne, në mënyrë strikte i përmbahemi Ligjit për Mbrojtjen e të dhënave personale, nr. 03-L-172 të shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës më 13.05.2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Krahaso 0

S'ka produkte

Për t'u përcaktuar Livrimi
0,00 € TVSH
0,00 € Gjithsej

Çmimet janë me TVSH

Paguaj