Dimensione të veçanta për dyer zjarrduruese ( njëkrahëshe)

Dimensione të veçanta për dyer zjarrduruese ( njëkrahëshe)

Përshkrimi

00000
Produkt i ri
 
Përshkrimi

Dimensione të veçanta për dyer zjarrduruese ( njëkrahëshe)

Dyert e certifikuara zjarrduruese janë në dispozicion më dimensione të veçanta si në vijim: Për dyer njëkrahëshe: nga 554mm deri 1.350mm (gjersia), 1.770 deri 2.690mm (lartësia)

Krahaso 0