Aparat për shuarjen e zjarrit 45 kg dyoksid karboni (CO2)

Është i përshtatshëm për përdorim në energjetikë, industrinë petrokimie dhe kimike për sigurimin nga zjarri të magazinave me produkte të ndezshme të lëngëta dhe gazta.

Përshkrimi

0129002
Produkt i ri
 
Përshkrimi

Aparat zjarrfikës, 45 kg dyoksid karboni (CO2), i transportueshëm me rrota

Përdorimi

Është i përshtatshëm për përdorim në energjetikë, industrinë petrokimie dhe kimike për sigurimin nga zjarri të magazinave me produkte të ndezshme të lëngëta dhe gazta.

Karakteristikat bazike

 Cilindri është i mbuluar me një shtresë ngjyre të qëndrueshme
 Tub EPDM me gjatësi prej 5m, që përfundon me një fiskajë për drejtim të lehtë të lëndës për shuarjen e zjarrit.
 Mirëmbajtje e lehtë dhe operim i besueshëm.

Kualiteti dhe siguria

Aparati është dizajnuar sipas kërkesave të tregut Europian, duke u bazuar në sistemin e certifikuar për menaxhimin e cilësisë ISO 9001. Plotëson kërkesat e Standardit Europian EN 1866.

 
Karakteristikat
Kapaciteti 45 kg
Lënda shuarëse Dyoksid karboni (CO2)
Klasifikimi sipas EN 3 B
Temperatura e operimit –30°C deri 60°C
Miratimet (certifikimet) 99/39/EC (π), EN 1964-1, ISO 9809-1
Ngjyra RAL 3000, RAL 7037
Të dhënat e paketimit Kuti kartoni

7 produkte tjera në të njëjtën kategori

Krahaso 0