Aparat për shuarjen e zjarrit, 12 kg pluhur ABC 40% - Standard

Është i përshtatshëm për shuarjen e zjarrit në magazina me gazra të ndezshme, ngjyra, llaqe dhe lëngje të tjera të ndezshme, salla industriale, termocentrale dhe fabrika kimike, miniera nëntokësore, etj.

Përshkrimi

Ulje çmimi!
0135216
Produkt i ri
 
Përshkrimi

Aparat për shuarjen e zjarrit, 12 kg pluhur ABC 40%

Përdorimi

Është i përshtatshëm për shuarjen e zjarrit në magazina me gazra të ndezshme, ngjyra, llaqe dhe lëngje të tjera të ndezshme, salla industriale, termocentrale dhe fabrika kimike, miniera nëntokësore etj.

Karakteristikat bazike

▪ I lehtë dhe i përshtatshëm për operim.
▪ I shpejtë dhe efikas në shuarjen e zjarrit.
▪ Mirëmbajtje dhe servisim ekonomik.
▪ I pajisur me manometër për kontrollim të lehtë të shtypjes së aparatit.
▪ I pajisur me valvulë që mundëson ndërprerjen e kohëpaskohëshme të shuarjes.
▪ Mundësi e shumëfishtë e rimbushjes.

Kualiteti dhe siguria

Aparati është dizajnuar sipas kërkesave të tregut Europian, duke u bazuar në sistemin e certifikuar për menaxhimin e cilësisë ISO 9001. Plotëson kërkesat e Standardit Europian EN 3 dhe Direktivën e Sigurisë PED 97/23/EC. Cilindri është i salduar me një tegel të vetëm dhe është i ngjyrosur me ngjyrë rezistente ndaj rrezeve UV.

Aparati është i pajisur me valvulë sigurie që mundëson ndërrim të sigurt të manometrit në rast nevoje, pa humbur gazin shtytës dhe lëndën për shuarjen e zjarrit.

Në çmim është përfshirë edhe mbajtësi metalik. 

 
Karakteristikat
Kapaciteti 12 kg
Lloji i aparatit zjarrfikës Me presion të përhershëm
Lënda shuarëse Pluhur ABC 40%
Klasifikimi sipas EN 3 55A 233B C
Temperatura e operimit –30°C deri 60°C
Miratimet (certifikimet) CE, EN 3, MARINE
Koha mesatare e zbrazjes 33,50 s
Ngjyra RAL 3000
Pesha e përafërt bruto 17,00 kg
Të dhënat e paketimit Kuti kartoni

29 produkte tjera në të njëjtën kategori

Krahaso 0