Aparat për shuarjen e zjarrit, 50 kg pluhur ABC 40 %

Është i përshtatshëm për shuarjen e zjarrit në pika karburanti, fabrika të përpunimit të letrës, në fabrika të prodhimit të plastikës dhe tekstilit, zdrukthëtari, etj.

Përshkrimi

0135203
Produkt i ri
 
Përshkrimi

Aparat për shuarjen e zjarrit, 50 kg pluhur ABC 40 %

Përdorimi

Është i përshtatshëm për shuarjen e zjarrit në pika karburanti, fabrika të përpunimit të letrës, në fabrika të prodhimit të plastikës dhe tekstilit, zdrukthëtari, etj.

Karakteristikat bazike

 Cilindri është i mbuluar me një shtresë ngjyre të qëndrueshme
 Tub me gjatësi prej 5m, që përfundon me një fiskajë për drejtim të lehtë të lëndës për shuarjen e zjarrit.
 Valvulë me mekanizëm për ndërrim të sigurt të manometrit.
 Rrota e tretë në pjesën e përparme mundëson transport dhe përdorim të lehtë.
 Mirëmbajtje e lehtë dhe operim i besueshëm.

Kualiteti dhe siguria

Aparati është i pajisur me manometër dhe valvulë sigurie që mundëson ndërrimin e manometrit në rast nevoje pa humbur gazin shtytës apo lëndën për shuarjen e zjarrit. 

 
Karakteristikat
Kapaciteti 50 kg
Lloji i aparatit zjarrfikës Me presion të përhershëm
Lënda shuarëse Pluhur ABC 40%
Klasifikimi sipas EN 3 A IIIB C
Temperatura e operimit –30°C deri 60°C
Miratimet (certifikimet) CE, Marine, EN 1866
Koha mesatare e zbrazjes 55,00 s
Ngjyra RAL 3000
Pesha e përafërt bruto 84,00 kg
Dimensionet e përafërta 1080 x 630 x 565 mm

29 produkte tjera në të njëjtën kategori

Krahaso 0