Nipel nga mesingu 1/2

Nipel nga mesingu 1/2

Përshkrimi

0113138
Produkt i ri
 
Përshkrimi

Nipel nga mesingu 1/2

Fileta mashkullore në të dyja anët, e rregulluar më valvulë sferike (KX06-003I-00B) 1/2, për të ndryshuar filetën nga mashkullore në femërore, me qellim të përshtatjes me gypin fleksibil (KX09-007-30).

5 produkte tjera në të njëjtën kategori

Krahaso 0