Gjenerator i shkumës së mësme

Gjenerator i  shkumës së mësme

Përshkrimi

1013005
Produkt i ri
 
Përshkrimi

Gjenerator i  shkumës së mësme

Madhësia
Lidhëse stabile
Gjatësia
L [mm]
Lartësia
H [mm]
Pesha
 [kg]
Nr. i artikullit
Q13∅52=C4252203.01013005
Q15∅52=C7952408.01013001
Q30∅52=C104047513.01013002


Medium-foam generators are special types of branches where medium heavy foam is generated at a foaming ratio of 1 : 75. The range is small dueto the low specific weight of the foam, reaching a maximum distance of 12 m.

The data given in the table are valid for the application of all-purposefoam generating substances. These generators are suitable for extinguishing floor fires in closed and open spaces.

A built-in manometer enables theverification of pressure in the generator, which is very important for maintaining the generator’s optimal operating conditions.:

LlojRrjedha
[l/min]
Presioni në gjenerator [MPa]
Përzirja e shkumës[%]
Gjenerimi i shkumës
[m3/min]
Nr. i artikullit
Q132000.531:651310
Q152000.531:751512
Q304000.531:753010


Materials:
- aliazh alumini– përzirje kualitative
- aliazh alumini – derdhje kualitative
- puthitësit – produkte gome

4 produkte tjera në të njëjtën kategori

Krahaso 0