Tub me gjatësi 1,5 m për mbushjen e aparateve zjarrfikëse me nitrogjen.

Tub me gjatësi 1,5 m për mbushjen e aparateve zjarrfikëse me nitrogjen.

Përshkrimi

0102152
Produkt i ri
 
Përshkrimi

Tub me gjatësi 1,5 m për mbushjen e aparateve zjarrfikëse me nitrogjen.

Krahaso 0