Tub me gjatësi 0,9 m për mbushjen e aparateve zjarrfikëse me nitrogjen.

Tub me gjatësi 0,9 m për mbushjen e aparateve zjarrfikëse me nitrogjen.

Përshkrimi

0102153
Produkt i ri
 
Përshkrimi

Tub me gjatësi 0,9 m për mbushjen e aparateve zjarrfikëse me nitrogjen.

Krahaso 0