Lidhëse për AZ me rrota I ri

Lidhëse për mbushjen e aparateve zjarrfikëse me rrota

0124071
Produkt i ri
 
Përshkrimi

Lidhëse për mbushjen e aparateve zjarrfikëse me rrota

Lidhëse për mbushjen e aparateve zjarrfikëse me rrota, i lidhur për tuba mbushës të aparateve zjarrfikës.

Krahaso 0