Qelës për valvula të AZ me rrota

Qelës për valvula të aparatave zjarrfikës me rrota

Përshkrimi

0134013
Produkt i ri
 
Përshkrimi

Qelës për valvula të aparatave zjarrfikës me rrota

Qelësi përdoret për të shtrenguar ose hequr valvulëm (KX05-003C-00) e aparatave zjarrfikës me rrota,25, 50, 100 kg/l.

Krahaso 0