Gjenerator aerosoli / Agjent i pastër

Teknologjia për shuarjen e zjarrit me aerosol është e bazuar në reaksionin kimik të materialeve të ngurta energjetike të cilat nëpërmjet procesit të djegies, gjenerojnë në sasi të mëdha, me efikasitet të lartë dhe me kosto efektive, pluhur aerosol i cili vepron kimikisht dhe fizikisht në zjarr për të shuar atë brenda disa sekondave.

Përshkrimi

AEROSOLSIS
Produkt i ri
 
Përshkrimi

Gjenerator aerosoli / Agjent i pastër

Teknologjia për shuarjen e zjarrit me aerosol është e bazuar në reaksionin kimik të materialeve të ngurta energjetike të cilat nëpërmjet procesit të djegies, gjenerojnë në sasi të mëdha, me efikasitet të lartë dhe me kosto efektive, pluhur aerosol i cili vepron kimikisht dhe fizikisht në zjarr për të shuar atë brenda disa sekondave.

Karakteristikat kryesore

 • Është i miratuar si një alternativë e halonit për përdorim në hapësira jo të populluara
 • Nuk e degradon shtresën e ozonit – Degradim zero i shtresës së ozonit (ODP)
 • Nuk ndikon në ngrohjen globale - Nuk kontribuon në efektin e ngrohjes globale (GWP)
 • Kontaminim i ulët
 • Shumë i efektshëm
 • Kontejneri nuk janë të komprimuar
 • Për instalim nuk nevojiten tuba dhe/ose pipëza shkarkimi
 • Nuk nevojitet panel për detektimin e zjarrit
 • Efikas edhe në përqendrime shumë të ulëta
 • Nuk ka nevojë të mirëmbahet
 • I vogël - i sigurt - i thjeshtë
 • Kosto efektive
 • Është i përshtatshëm për shuarjen e zjarrit të klasës A (sipërfaqësore) dhe klasave B-C-E për përmbytje totale
 • Është listuar në EPA-SNAP si pluhur aerosol A (SFE)
 • Është i dizajnuar për të përmbushur standardet NFPA 2010 dhe PrEN15276

13 produkte tjera në të njëjtën kategori

Krahaso 0