Gjenerator aerosoli 100gr

Gjenerator aerosoli 100 g

Gjenerat or aerosoli A100 (agjent i pastër) 100 g, për mbrojtjen e hapësirave deri në 1 m³.

Përshkrimi

0135266
Produkt i ri
 
Përshkrimi

Gjenerator aerosoli 100 g

Teknologjia për shuarjen e zjarrit me aerosol është e bazuar në reaksionin kimik të materialeve të ngurta energjetike të cilat nëpërmjet procesit të djegies gjenerojnë sasi të mëdha të pluhurit aerosol i cili vepron kimikisht dhe fizikisht në zjarr për të shuar atë brenda disa sekondave me një efikasitet të lartë dhe me kosto efektive.

Karakteristikat kryesore

 • Të miratuar si një alternativë e halonit për hapësira jo të populluara
 • Nuk e degradon shtresën e ozonit – Degradim zero i shtresës së ozonit (ODP)
 • Nuk ndikon në ngrohje globale - Nuk kontribuon në efektin e ngrohjes globale (GWP)
 • Kontaminim i ulët
 • Shumë i efektshëm
 • Kontejnerët nuk janë të komprimuar
 • Për instalim nuk nevojiten tuba dhe/ose pipëza shkarkimi
 • Nuk nevojitet panel për detektimin e zjarrit
 • Efektivë në përqendrime shumë të ulëta
 • Nuk ka nevojë të mirëmbahen
 • I vogël - i sigurt - i thjeshtë
 • Kosto efektive
 • Për zjarre të klasave A (sipërfaqësore) dhe klasave B-C-E për përmbytje totale
 • I listuar në listën e EPA-SNAP si pluhur aerosol A (SFE)
 • I dizajnuar për të përmbushur NFPA 2010 dhe PrEN15276
   

13 produkte tjera në të njëjtën kategori

Krahaso 0