Sistem për shuarjen e zjarrit me CO2

Dyoksidi i karbonit është gaz pa ngjyrë dhe pa erë. Gjatë përdorimit, nuk provokon dëmtime (për dallim nga uji ose pluhur të thatë, përdorimi i të cilave mund të shkaktojë dëme të rëndësishme në pajisjet), është një agjent i sigurt për shumicën e materialeve, jo - të rrezikshme për ushqim, jo - korrozive dhe jo - përçues.

Përshkrimi

SSCO2
Produkt i ri
 
Përshkrimi

Sistemi stabil për shuarjen e zjarrit me CO2

Dyoksidi i karbonit është gaz pa ngjyrë dhe pa erë. Gjatë përdorimit, nuk provokon dëmtime (për dallim nga uji ose pluhur të thatë, përdorimi i të cilave mund të shkaktojë dëme të rëndësishme në pajisjet), është një agjent i sigurt për shumicën e materialeve, jo - të rrezikshme për ushqim , jo - korrozive dhe jo - përçues. Avullohet tërësisht në pak sekonda pas procedurës të zjarrit dhe nuk lë gjurmë . Rrjedhimisht, mund të përdoret pa rrezik në hapësira të ndryshme që përmbajnë pajisje elektrike dhe elektronike, punime arti të çmuara, piktura apo dorëshkrime, apo depo të fluideve të ndezshme, nënstacione elektrike, tharëse dhe furrat. Përdorimi i CO2 duhet të shmanget nga hapësira ku ndodhen njerëzit apo kafshët, për shkak të kushteve të saj mbytëse. Përdorimi dimension i CO2 nënkupton mundësinë e shuarjes së zjarrit në drejtim vertikal dhe horizontal. Përhapja e tij e shpejtë përbën çelësin kryesor për shuarje të suksesshme, pasi ajo mund të depërtojë përmes plasaritjeve në një muri në të gjitha vende të fshehta dhe të largëta pa marrë parasysh pengesat që mund të ekzistojnë. 

Dyoksidi i karbonit përbën një produkt të qëndrueshme komercial me shumë aplikacione të tjera dhe ai ka përdorim të gjerë në të gjithë botën. Sistemet e përhershme CO2 mund të aktivizohen automatikisht ose me dorë, ndërsa aktivizimi mund të kryhet në mënyrë mekanike, pneumatike ose elektronike apo në një nga format e kombinuara të cekura më lartë në varësi të kushteve ekzistuese. Dyoksidi i karbonit është ruajtur në kushte të temperaturave normale në cilindra çeliku. Presioni ndryshon varësisht nga temperatura dhe në 21oC, është rreth 59bar. Bateritë më shumë cilindra mund të aplikohet në zonat e veçanta që ne dëshirojmë për ti mbrojtur nga një zjarr.

Përshkrimi i sistemit

Një sistem zakonisht përbëhet nga:

Cilindra çeliku më presion të lartë, pa tegel saldimi, dhe me kapacitete të ndryshme, të ngjyrosur me ngjyrë elektrostatike të kuqe, qafa e ngjyrosur me ngjyrë të hirtë. Cilindrat janë të certifikuar sipas 99/36/EC dhe EN 1964-1 (π). Sistemi i valvulave aktivizohet në mënyrë pneumatike – manualisht përmes përdorimit të potencës të një sigurese. Si më lartë një valvulë me aktivizim elektrik mund të përdoret, në varësi të nevojave të përdoruesit. Cilindri pilot nga çeliku me kapacitet 3lit., që përmban azot, valvulë e cila aktivizohet me anë të siguresës dhe më dorë ose valvula të cilat aktivizohen në mënyrë elektrike në varësi të kërkesave të përdoruesit (cilindri pilot përdoret në rast kur një bateri ka më shumë se dy cilindra). Cilindri më presion të lartë është i certifikuar sipas 97/23/EC nga TUV (CE 0036).

Kolektor me presion të lartë 300bar, i galvanizuar, diametri i tij sillet nga 11/4" deri 3", me 3/4" ku hyrja dhe dalja sillen nga 3/4" deri 3". Valvulat jo kthyese 3/4"- 3/4" janë të detyrueshme për instalimin e duhur të kolektorit sikurse edhe mbajtësi i murit. Gjithashtu ofrohet: mbajtës i cilindrit, gypi elastik më presion të lartë për lidhjen e cilindrave me njëri-tjetrin dhe lidhja e tyre për kolektori, lloje të ndryshme të pipëzave varësisht nga kërkesat e studiuara të mbrojtjes nga zjarri.

Certifikatat

ISO 9809-1 ΕΝ 1964-1 , π 99/36/ΕC CE cilindër 97/23/ΕC ( TUV )

Kolektor testuar në 300 bar nga valvula Mirtec SA ( BV ) CE 0062

Udhëzime për instalimi

  • Instalo kllapat në mur
  • Instalo cilindrat në mënyrë që dalja e valvulës të jetë në anën e përparme
  • Monto mbledhësit (kolektorët) dhe instaloni në valvula jo kthyese
  • Lidh valvulat me njëra-tjetren duke përdor gyp elastik 3/8"- 3/8". Përshtate lidhësen mbyllëse 3/8" në cilindrin përfundimtare për të mbyllur sistemin.
  • Lidh valvulat me valvulat jo kthyese të kolektori (mbledhësi) duke përdorur gypat elastik 21,78 - 3/4 "
  • Lidh cilindrin pilot me cilindrin e parë duke përdorur një gyp elastikë 21,78 - 3/4" . Instalo siguresat dhe lidhëset mbyllëse 3/8" në valvula pilotit.
     

13 produkte tjera në të njëjtën kategori

Krahaso 0